Tuberkulose

Aktiv TB

Efter endt beh. ses pt. efter 3 mdr. til klinisk kontrol + rtg. thorax

Profylaktisk behandling

Forløb og kontroller

  • Anti-TB behandling
  • Udlevering af medicin og informationsmateriale
  • Bl.prøvekontrol
  • Kontakt til sygepl.
  • Lægekontrol i TB amb. om
  • Kontrol rtg. thorax om

Eksempel på plan

Pos. IGRA. Plan om mulig opstart i biologisk beh. (anti IL6) for GCA. Aktuel i predn. beh. (15 mg dgl)

Indikation for profylaktisk Anti-TB behandling, specielt set i lyset af mulig opstart af biologisk beh. samt at højere doser af pred. også øger risikoen for aktiv TB.

Informeret om rationalet for beh. for latent TB.

Informeret om bivirkninger i form af leverpåvirkning, kvalme og rødfarvning af kropsvæsker.

rp. isoniazid, rifampicin og pyridoxin efter SOP i 3 mdr. (ingen relevante interaktioner med patientens øvrige medikamina)

rp. kontrol biokemi om 14 dage

rp. amb. tid om rtg. thorax om 3 mdr.

Biologisk beh. kan først opstartes efter 1 måneds antiTB behandling.