Akut koronar syndrom (AKS)

AKS inddeles i

  1. AMI med ST-segment elevation (STEMI)
  2. AMI uden ST-segment elevation (NSTEMI)
  3. Ustabil angina pectoris (UAP)

AMI er defineret som

1) stigning og/eller fald i hjertemarkøren troponin og

2) holdepunkter for akut kardiel iskæmi (symptomer, EKG forandringer, billeddiagnostiske tegn, påvist trombe ved KAG eller obduktion)

UAP er en klinisk diagnose og er karakteriseret ved symptomer på iskæmi i myokardiet eller crescendo angina pectoris (øget frekvens og varighed i smerter hos pt. med stabil angina pectoris). Hjerteenzymerne er ikke signifikant forhøjede, ellers er der tale om NSTEMI.

Udredning

  • EKG
  • Anamnese
  • KAG