Endobronkial ventil

Effekt

Effekten afhænger af dannelse af atelektase. Effekten er størst hos de patienter hvor der dannes atelektase. Der kan ses bedring i åndenød, livskvalitet, FEV1 og 6MWT.

Kontrol

Pt. kontrolleres efter 1, 3, 12 og 24 mdr.

Der foretages lungefunktionstest (FEV1, FVC, TLC, RV, og DLCO), rtg. thorax, 6MWT

Fokus på effekt, og bivirkninger (pneumoni, pneumothorax, ophostet ventil, hæmoptyse, KOL i exa)