Børneundersøgelser

Gennemgang af alle børneundersøgelserne

5 ugers børneundersøgelse slide 13
5 månders børneundersøgelse slide 40
1 års børneundersøgelse slide 54
2 års børneundersøgelse slide 76
3 års børneundersøgelse slide 84
4 års børneundersøgelse slide 90
5 års børneundersøgelse slide 99