EKG

Højresidig grenblok/Right bundle branch blok (RBBB)

Aktiveringen af højre ventrikel er forsinket og sker fra venstre ventrikel, igennem septum til højre ventrikel.

EKG forandringer:

  • QRS kompekser > 120 ms
  • RSR mønster (M-konfiguration) i V1-3
  • Dyb S-tak i V5-6
  • Den forsinkede repolarisering skaber negative T-takker og ST-depression i højresidige prækordiale afledninger.

Fascikelblok

Venstresidig gren deler sig i

  • Venstresidig anterior (anterosuperior) fascikel, som forsyner forvæggen af venstre ventrikel
  • Venstresidig posterior (posteroinferior) fascikel som forsyner bagvæggen og nedre væg af venstre ventrikel.
  • 5-10% har en tredje fascikel, dem mediane eller centroseptale fascikel som forsyner septum intraventrikularis.

Fascikelblok er kendetegnet ved ændring af den elektriske akse, som forårsages af funktionel eller anatomisk blokering af fasciklen. QRS intervallet er let forlænget, men ikke > 120 ms.

Venstresidig anterior fascikelblok/Venstresidig anterior hemiblok (LAH)

  • Impulserne vil her spredes fra den posterior fascikel.
  • qR komplex i aVL

Venstresidig posterior fascikelblok