ADHD

Vedligeholdelsesbehandling af børn og voksne med ADHD – for praktiserende læger.

 

Følgende patientskema  kan anvendes til at vurdere effekt og bivirkninger af den iværksatte behandling.