Aksial spondylartritis

 

De modificerede New York Kriterier for ankyloserende spondylitis (AS)

Definitiv AS:Opfyldelse af radiologisk kriterie og mindst ét klinisk kriterium (se nedenfor)

Kliniske kriterier:
1. Lændesmerter og stivhed > 3 måneder, som bedres ved bevægelse, men ikke ved hvile
2. Indskrænket bevægelighed i lænden* (LS-columna) i frontal og sagittal planet
3. Indskrænk et thorax ekspansion (grænseværdi > 5 cm)( i forhold til normalværdier for køn og alder)

Radiologiske kriterier:
Sakroiliitis grad 2 bilateralt eller unilateralt grad 3-4

Sakroiliitis radiologisk gradering:
– Grad 0: normal
– Grad 1: Mistanke om forandringer
– Grad 2: Minimale forandringer – små lokaliserede områder med erosion eller sklerosering, uden breddeændring af ledspalten
– Grad 3: Sikre forandringer: moderat eller avanceret sakroiliitis med en/flere af:
 – Erosioner
 – Evidens for sklerosering
 – Breddeøgning, forsnævring eller delvis ankylose af ledspalten
– Grad 4: svære forandringer – total ankylose
ASAS Kriterierne for Axial Spondylartritis
– ved debut af rygsmerter < 45 år
Kriterier
Sakroiliitis på røntgen eller MR + 1 SpA karakteristika
Eller
HLA-B27 + ≥ 2 yderligere SpA karakteristika
SpA karakteristika
– Inflammatoriske rygsmerter
– Artritis*
– Entesitis (hæl)
– Anterior uveitis *
– Daktylitis
– Positiv HLA-B27
– Psoriasis*
– Crohn ́s sygdom/colitis ulcerosa*
– Godt respons på NSAID
– Familiær disposition (Ankyloserende spondylitis, Psoriasis, Uveitis, Reaktiv artritis,Inflammatorisk tarmsygdom (IBD))
– Forhøjet C-Reaktivt Protein (CRP)
Udredning