Interstitielle lungesygdomme, journaloptagelse

Interstitielle lungesygdomme, journaloptagelse

Kontaktårsag
Dispositioner – til lungesygdomme og reumatiske lidelser
Ekspositioner – rygning, asbest, organisk og uorganisk støv, stråle-/kemobehandling, lægemidler fx Nitrofurantoin, Cordarone, Bleomycin mm. (tjek evt. pneumotox.com), reumatiske lidelser, landbrug, dyrepasser, fuglehold, respiratorbeh., andre med samme symptomer på arbejdsplads.
Tidligere – inkl. reumatiske/inflammatoriske sygdomme
Aktuelle – inkl. dyspnø (MRC og NYHA-score), hoste, opspyt, infektionstilbøjelighed
Ekstrapulmonale manifestationer – siccasymp. (tørre slimhinder i øjne, næse, mund), sår i næse/mund, øjensymp. (recidiverende uveitis), hud (erythema nodosum el. andet ”udslæt”), hvide fingre/Raynaud, fortykket, stram hud på fingre, urglasnegle, trommestikfingre, led: røde, hævede, smertefulde led.
Øvrige organsystemer
Medicin – opdater i EPJ og ajourfør i FMK
KRAM – pakkeår + fysisk aktivitet
Socialt – inkl. erhverv, mulighed for at skifte?
Objektivt – øjne, cavum oris, stet c et p, hud, led, fingre
EKG
Biokemi
Billeddiagnostik – Rtg. og/eller highlights fra scanningssvar/HRCT-konf.
Lungefunktion – Spirometri skrevet som FVC x,x (y%), FEV1 x,x (y%), ratio z
LFU skrevet som TLC/RV ( x%/y%) , DLCO/KCO (x%/y%)
6 min. GT: distance, desat x%->y%, rimelig pulsstigning?, Borg x -> y

Plan
Ordinationer – husk her: Blodprøver (sarkoidose, metotrexat, esbriet)

HUSK informeret samtykke

Allergi/intolerence registreres i CAVE-feltet i EPJ, dikteres ikke.

Dikter/afkryds medicin der skal registreres samt diagnosekode

Lægeopgaver:
Opfølg læge (herunder også tlf.kons, liste findes i EPJ + vogn i spl.kontor), godkend blodprøver (både under B5amb, B5sengeafsnit og LUTRamb + sengeafsnit, samt i papirform (ligger på spl.kontor)), beskrivelse af rtg., statusattester

Gode vejledninger:
Fortvivl ikke! Tjek lungemedicin.dk’s guidelines ”Interstitielle lungesygdomme” for god vejledning og overblik.
Ugentlig HRCT-konf.
e-dok: interstitielle lungesygdomme, azathioprin(imurel), lungetransplantation, methotrexat, rituximab, silikose, ciclosporin, CMV infektioner hos lTX patienter, cyclophosfamid pulsbehandling, everolimus, eosinofil pneumoni, HR-CT, IPF, osteoporose