Psykiatrisk behandlingsplan

Eksempler på psykiatriske behandlingsplaner i forskellige regioner.

Region midt:
Herunder et eksempel på, hvad det skal indeholde.

Den depressive patient:

1. Psykiatrisk og somatisk diagnose:
Depression
Skadelig brug af alkohol

2. Aktuelle problemstillinger/symptomer der underbygger diagnoserne:
Fx tiltagende tristhed med mange dårlige dage, nedsat energi, nedsat appetit samt selvmordstanker.

3. Plan for undersøgelser:
Rp. Urinscreening
rp. promille
rp. hamillton
rp. vanlig medicin
rp. fortsat observation

4. Foreliggende undersøgelsessvar og observationsfund:
fx normale blodprøver, bortset fra ………
Blank urinscreening.

5. Behandlingsansvarlig læge: fx lægerne på afdelingen, eller en konkret læge.

6. Mål – aktuelle og langsigtede:
Fravær af selvmordstanker, bedring af energi og humør, justering af medicinen.

7. Observationsplan/niveau (kun for indlagte patienter):
Ingen skærmning.

8. Plan for behandling:

a. Medicinsk: Fluanxol ….. Cipralex reduceres til ….. pga. bivirkninger. Opstartes ….. med øgning hver xx dag til xx mg. Desuden Quetiapin 25 mg p.n. som beroligende.
b. Psykoterapeutisk: Samtaler med plejepersonale og aftenterapi.
c. Miljøterapeutisk: Deltager i gåture, morgen- og aftenmøde, morgengymnastik og cirkeltræning.

9. Forventet varighed af behandlingen:
Ca. xx uger.

10. Samarbejde med pårørende, herunder børn:
Pater/Mater/søster indkaldes til samarbejde før udskrivning.

11. Samarbejde med andre, herunder udskrivningsaftaler,
koordinationsplaner, planer for rehabilitering og/eller forebyggelse
og sundhedsfremme
Hjemmevejleder …….. deltager i dagens samtale.

12. Patientens samtykke til behandlingsplanen: Ja

13. Behandlingsplanen evalueres løbende.

Foreslag til indholdet af en behandlingsplan i Region Syddanmark