Thyroidea autoantistoffer

TRAb

  • Et antistof som binder sig til TSH receptorerne på fulikkelcellerne. Disse kan både være stimulerende som blokerende.
  • Hyppigst stimulerer de receptoren, førende til hypertyroidisme, helt specifikt Graves sygdom.
  • Antistoffer, der blokerer receptoren, fører til hypotyroidisme, da det blokerer for, at TSH kan bindes.

anti-TPO

  • Antistoffer med tyroperoxidase
  • Tyroidperoxidase katalyserer bindingen af iod til tyroglobulin.
  • Antistofferne fører derfor til hypotyroidisme, helt specifikt Hashimotos.
  • Antityroid behandling, såsom thiamazol hæmmer tyroperoxidasen.

anti-Tg

  • Antostoffer mod tyroglobulin, som er oplagringsform af tyroideahormoner.
  • Anti-tg opstår, når der er skader på tyroidea, såsom ved cancer, og bruges derfor til monitorering af tyroideacancer.