Bronkoskopi

Kontraindikationer og forprøver

Ved biopsitagning kræves: INR < 1,5 og trombocytter > 50 mia/L

Kontraindikationer: Svær kardiel inkompensation, betydende hjertearytmi, nyligt akut koronar syndrom, dysreguleret diabetes, ustabil astma bronkiale, svært nedsat lungefunktion, hypoksæmi og svær ubehandlet hypertension. Der skal foreligge EKG forud.

Iltmætning < 87% trods ilttilskud og FEV1 under 0,5 liter øger risikoen for komplikationer.

Udførelse

Noter/efterse følgende

 • Laryngx/Epiglottis: Noter om stemmelæberne bevæger sig normalt.
 • Trachea, hovedbronkier, segment- og subsegmentostier.
 • Beskriv evt. inflammation, sekret og ødem. Tumorvæv kan f.eks. fremstå nekrotisk, ulcererende, blomkålslignende eller polypøst.

Komplikationer: Letalitet 0,01%. Vigtigste komplikationer er blødning, pneumoni, feber, laryngsspasme, anoksi, hjertearrytmi og pneumothorax. Halvdelen af de livsstruende komplikationer kan tilskrives sedativa.

Proceduren bør så vidt muligt foregå aseptisk og hvis patienten er kendt med mekaniske hjerteklapper, tidligere endokardit eller splenektomi, skal der gives antibiotika profylakse før proceduren.

Teknikker ved prøvetagning

 • Bronkial Lavage (BL)
 • Bronkoalveolær lavage (BAL)
 • Børstebiopsi (BB)
 • Endobronkial nåle aspirations biopsi (EBNAB)
 • Transbronkial nåleaspirationsbiopsi (TBNAB)
 • Mukosa biopsi (MB)
 • Transbronkiale biopsier (TBB)

Endoskopisk ultralyd

 • EBUS-TBNA
 • EUS-FNA
 • EUS-B-FNA: