Allergi, udredning med phadiatop

Generelt

 • Påvisning af inhalationsallergener (astma + rinokonjunktivit) kan i almen praksis nemmest foretages ved brug af screeningsanalysen Phadiatop, der påviser specifikt IgE mod de 8 vigtigste inhalationsallergener.
 • Phadiatop-analysen er ligeværdig med priktest.
 • Priktesten vil ofte blive anvendt de steder, hvor man har stort flow af patienter med formodede allergiske sygdomme. Undertiden vil måling af allergenspecifikt IgE og priktest supplere hinanden.
 • Fx-5 fødemiddel-panel er en screeningsanalyse for fødemiddelallergener ved hjælp af blodprøve. Alternativt kan man bruge priktest.
 • Øvrige metoder til påvisning af allergi er inhalationsprovokation mod allergener. I tilfælde af fødevare- eller lægemiddelallergi – provokation ved indtagelse per os.

 

Vejledning om valg af analyser

 •  En grundig anamnese er afgørende for god allergidiagnostik.
 • Ved klassisk sæsonrelateret høfeber  vil måling af allergenspecifikt IgE kunne undværes eller bestemmes for enkelte allergener.
 • Drejer det sig om astma-diagnostik, anbefales at starte med Phadiatop. Man regner med, at mere end 90% af allergi på grund af inhalationsallergener vil blive påvist hermed.
 • Fødevareallergi er sjælden. Man kan ikke klinisk skelne mellem allergi og intolerans.
 • Enkeltstående symptomer, f.eks. kolik, er sjældent forårsaget af allergi.
 • Børn overvinder ofte lidelsen, når de runder 3 års alderen.
 • Op til 80% af småbørn med fødevareallergi eller intolerans udvikler inhalationsallergi. De fødeemner, som hyppigst medfører allergi, er: Komælk, æg, fisk, kornprodukter, jordnødder, soja, skaldyr, citrus og tomat.
 • Giver anamnesen sikre fingerpeg, vælges det relevante enkelt-allergen, ellers foreslås “fødemiddel“-panel.
 • Ved fødemiddelallergi har allergenspecifikt IgE lav diagnostisk sensitivitet og specificitet.

 

Bemærk

 • Påvisning af allergenspecifikt IgE siger noget om, hvorvidt personen er sensibiliseret for det pågældende allergen. Om der så er årsagssammenhæng med symptomerne, er en anden sag.
 • Vurderingen vil, især for fødemiddelallergi, ofte være en specialistopgave.

 

 

Allergener

Pollen

 • Birk

  • Ved løvtræsallergi (forår) er det vigtigste allergen birk. Der er krydsreaktion med allergener fra hassel og el. De fælles allergener er indeholdt i testallergenet.
 • Engrottehale

  • Ved græsallergi (sommer) er det vigtigste allergen engrottehale. I Danmark  findes ca.

400 græsarter, som i ret stor udstrækning krydsreagerer med  hinanden. De fælles allergener er indeholdt i testallergenet.

 • Grå bynke

  • Ved anden pollenallergi (efterår) er det vigtigste allergen fra urten gråbynke.
 •  Husstøvmider

  • Dermatophagoides pteronyssinus. Er den hyppigste art. Den har stor krydsreaktion med   Dermatophagoides farinae. Testallesgenet er en helkultur, der består af mider, fækalier samt ernæringsrester.
  • Dermatophagoldes farinae  Er mindre hyppigt forekommende i Danmark. Den  krydsreagerer udtalt med en tredje og sjældnere art, Dermatophagoides  microceras
 • Dyr

  • Kattehår,  hesteskæl, hundehår For dyreallergenerne gælder, at materialet er udvundet fra hudskæl, hår, spyt fra de mest almindelige racer, begge køn, forskellige aldre og forskellige geografiske områder.
 • Svampe

  • Cladosporium,  Alternaria Cladosporium herbarum udgør 70% og Alternaria tenuis 10% af de luftbårne udendørs svampeallergener.
 • Fødevarer

  • Komælk, æggehvide, soja, jordnød, torsk, hvede. Komælksallergi er den hyppigste form for fødemiddelallergi. Det er især proteiner i æggehvide, der er allergene. Soja indgår i mange fødevarer og udgør en væsentlig risiko for udvikling af allergi.
 • Bemærk  Ved allergi over for træpollen (f.eks. birk), græs og bynke kan der være krydsreaktion over for en række frugter, grøntsager og nødder.

 

Krydsallergi

 • Ved pollenallergi og krydsallergi med mad se følgende link

 

Insektgifte

 • Bi, hveps

  • Giften fra honningbi (Apis mellifera), hveps (Vespula s p.) og gedehams m.fl. indeholder et stort antal forskellige allergener. Der er nogen krydsaktivitet mellem disse, hvilket kan påvirke den diagnostiske specificitet.

Lægemidler

 • Penicillin G og V

  • Ved mistanke om penicillinallergi som årsag til nældefeber, angioødem eller anafylaktisk reaktion er allergiudredning indiceret. Småprikket maculopapuløst udslæt kræver ingen udredning. Det anbefales, at allergenspecifikt IgE måles 3-8 uger efter reaktionen.

 

Phadiatoppanel

 • Gruppeanalyse for de hyppigst forekommende inhalationsallergener (de her nævnte + oliven og springknap). Svar afgives som negativt eller positivt. Ved positivt svar undersøges yderligere, hvilke allergener det drejer sig om.

 

Fødemiddelpanel

 • Gruppeanalyse for de seks anførte fødemidler. Ved positiv reaktion analyseres for relevante allergener. fx5
 • Ved rekvisition af IgE rettet mod andre allergener end de anførte, udbeder laboratoriet sig en kort indikation.

 

Prøvemateriale

 • Plasma foretrækkes, men serum og fuldblod kan anvendes.