Smertebehandling

Smertebehandling

Omkring 20% af den voksne befolkning har i større eller mindre grad kroniske smerter.

I 2013 indløste knap 485.000 personer en recept på opioider, heraf var 35% i nonmaligne behandlingsforløb.

 

Farmakologisk behandling

 

 

 

Non-farmakologiske tiltag

Nonfarmakologiske tiltag bør for alle patienter med kroniske nonmaligne smertetilstande være en central og integreret del af behandlingen.

Disse tiltag har til formål at bidrage til bedre fysisk, psykisk og social funktion samt forbedring af søvn, også selv om patienten ikke nødvendigvis vil opleve færre smerter, men vil blive bedre til at håndtere egen sygdom. Tiltagene kan bl.a. omfatte fysisk træning, psykologiske interventioner, herunder kognitiv adfærdsterapi, sygdomsmestring samt patientuddannelse, afspænding og fysioterapi.

Generaliserede smerter i bevægeapparatet

Ved generaliserede smerter forstås, at smerterne er diffust udbredte til store dele af bevægeapparatet. Patientens funktionsevne kan være nedsat på grund af smerterne. Der er ved diverse undersøgelse ikke påvist somatisk eller psykiatrisk sygdom, der forklarer tilstanden. Dvs. at relevante differentialdiagnoser er udelukket.

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi (CBT) har klinisk relevante effekter på funktionsevne, livskvalitet og smerter hos patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet. Herudover kan terapien anvendes til at styrke patienten til at bemærke og acceptere tanker relateret til smertetilstanden.

Patientuddannelse

Patientuddannelse bør tilbydes i forbindelse med, at patienten får stillet diagnosen, og skal indeholde undervisning i smertefysiologi, behandlingsmuligheder og smertehåndtering.

Uddannelsen giver patienten praktisk viden om og evner til at mestre smertetilstanden og livet med en kronisk sygdom.

Superviseret træning og fysisk aktivitet

Også patienter med kroniske smerter, bør være fysisk aktive.

Fysisk aktivitet og træning har til formål at reducere smerter, forebygge inaktivitet og øge patientens funktionsevne i hverdagen

Behandling af nyopståede lænderygsmerter

Det drejer sig om uspecifikke smerter lokaliseret i lænd og/eller balder (anatomisk afgrænset fra 12. torakale ryghvirvel til inferiore glutealfold) med eller uden udstråling til ben.

Fysisk aktivitet

Overvej at opfordre patienter med nyopståede lænderygsmerter til opretholdelse af vanlig aktivitet frem for aflastning, herunder sengeleje

Patientuddannelse

Overvej at tilbyde individualiseret patientuddannelse til patienter med nyopståede lænderygsmerter i tillæg til vanlig behandling, hvor dette vurderes at kunne øge egenomsorgen.

Aktive behandlingsindsatser

Tilbyd patienter med nyopståede lænderygsmerter superviseret træning i tillæg til vanlig behandling, herunder fysioterapi.

Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati)

Omfatter patienter med kliniske tegn på lumbal nerverodspå virkning med eller uden bekræftelse ved MR-skanning.

Fysisk aktivitet

Overvej at opfordre patienter med nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning til normal

fysisk aktivitet frem for reduceret aktivitet i form af sengeleje.

Aktive behandlingsindsatser

Overvej at tilbyde superviseret øvelsesterapi til patienter med nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning i tillæg til vanlig behandling.

Overvej retningsspecifikke øvelser eller øvelser til træning af neuromuskulær kontrol, da det ikke kan underbygges, at der er klinisk relevant forskel på de to behandlingsformer.

Passive behandlingsindsatser

Overvej at tilbyde manuelle ledmobiliserende teknikker i tillæg til vanlig behandling.

Det er ikke god praksis rutinemæssigt at tilbyde akupunktur til patienter med nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning.

Udvalgte skulderlidelser.

Omfatter impingementsyndrom, rotator cuff-syndrom og rotator cuff-ruptur.

Træning

Tilbyd træning som led i behandlingen af patienten med impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom.

Det kan overvejes at lade manuel behandling (f.eks. vævsudspænding) indgå i be-

handlingen som supplement til træning.

ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter

Uspecifikke nakkesmerter betegner spændinger, ømhed, smerter og/eller nedsat bevægelighed i nakken, hvor der ikke kan identificeres en specifik smertegivende struktur som årsag til generne.

Øvelsesterapi

Overvej at tilbyde superviseret øvelsesterapi til patienter med nyopståede nakkesmerter i tillæg til anden behandling.

Ledmobiliserende teknikker

Overvej at tilbyde ledmobiliserende teknikker til patienter med nyopståede nakkesmerter i tillæg til anden behandling.

Massage

Anvend kun massage som behandling til patienter med nyopståede nakkesmerter efter nøje overvejelse, da der ikke er dokumenteret længerevarende effekt selv ved et meget stort behandlingsomfang.

Kommunale og regionale tilbud for borgere med kroniske smerter

Nogle kommuner holder kurser til patienter med kroniske smerter, som hjælper patienterne med at takle smerterne. Kurserne kræver ikke henvisning.

I kommunerne kan der være andre tilbud, som eksempelvis handler om sygdomsmestring og fysisk træning, som kan være relevante for patienter med smertetilstande

Borgere med kroniske smerter har også mulighed for at blive henvist til ambulante forløb på de tværfaglige smertecentre.

Referencer

Behandling af kroniske nonmaligne smerter– Hvordan kan nonfarmakologiske tiltag indgå

i behandlingen?, IRF, Marts 2017

 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download