Allergiske reaktioner type 1-4

Allergiske reaktioner

Type I:
Ved astma, høfeber, insektstik, reaktioner på bestemte fødevarer.
Straksreaktion
Udsættelse for et antigen fører til B-lymfocytterne omdannes til plasmaceller + hukommelsesceller (allergenet opsuges af makrofager som sender signalet til B-lymfocytter. Herefter omdannes B-lymfocytterne til antistofdannende plasmaceller)
Plasmacellerne producerer IgE (som er årsagen til type I allergi)
IgE bindes til mastceller (i vævene) og basofile granulocytter (cirkulerende i blodet). Allergenet binder sig til IgE (to molekyler) på overfladen af disse celler, hvorefter der fremkaldes et allergisk reaktion.
Reaktionen skyldes frigivelse af histamin og andre aktive stoffer (leukotriner, prostaglandiner)

Type II:
Sjældnere form
Ved fx blodtransfusion (fører til hæmolyse)
B-lymfocytterne sensibiliseres ligesom ved type I allergi, men der dannes i stedet IgM og IgG, som sætter sig fast på overfladen af forskellige celler, som ødelægges. Komplement systemet kan herefter aktiveres.

Type III:
B-lymfocytterne danner IgG, som danner immunkomplekser som slår sig ned i organerne. Komplementsystemet kan aktiveres.

Type IV:
Reaktionen kommer op til døgn efter udsættelse.
Kontakt allergi
T-lymfocytterne danner lymfokiner.
Nikkel, krom og gummiallergi.