Arteritis urica

Arteritis urica (AU)

Asymptomatisk hyperuricæmi

Akut AU anfald, oftest 1 MTP led (podegra), selvlimiterende i løbet af 14 dage, hurtigere ved anfaldsbehandling

 • Kan ledsages af febrilia, høje inf. tal og almen sygdomsfølelse
 • Kan fremkaldes af alkohol, større fødeindtagelse, traume, fysisk aktivitet, diuretika, akut sygdom.

Interkritisk fase

 • Anfaldsvis mono-polyartritis og anfaldsfrie perioder

Kronisk arteritis urica

 • Principielt kan alle led involveres.

Tophi

 • Urat aflejringer

Nefropati

Associerende lidelser

 • Associeret med metabolisk syndrom, nefropati og hjertekarsygdomme

Diagnose

 • Sikres ved aspiration af uratkrystaller fra ledvæske/tophi og mikroskopi heraf
 • Klassisk podegra gør diagnosen overvejende sandsynligt
 • Gentagende anfald med hurtig spontan remission og hyperuricæmi (>0,42 for mænd, >0,36 for kvinder) er diagnostisk næsten lige så sikker som påvisning af uratkrystaller
 • P-urat kan være lav eller normal under et anfald.
 • Billeddiagnostiske undersøgelser
  • DECT
  • UL af aflejringer
   • Tophi, hyperdense uregelmæssige områder
   • Led, double contour sign

Differentialdiagnoser

 • Septisk artritis, obs. for at de begge kan komme samtidigt!
 • Andre krystalartritter
 • RA, Psa, reaktive artritter kan debutere som moniartritter

Behandling

Akut anfaldsbehandling

 • NSAID
 • Cholchicin (antiinflammatorisk, hæmmer leukocytfunktionen)
 • Glukokortikoider
  • kure på 20-50 mg dgl. i 3-5 dage
  • Depotsteriod intraartikulært
  • Depotsteriod intramuskulært
 • Canakinumab (IL -1 hæmmer)

Uratsænkende behandling