Beroligende medicin

Beroligende medicin

Patientgruppe:

Indlagte patienter der på grund af psykiatrisk lidelse er angste, udviser urolig eller truende adfærd.

Indikation:

 Angstsymptomer som er pinefulde, og hvor de sædvanlige miljøtiltag som øget personalekontakt, skærmning og beskæftigelse ikke er tilstrækkeligt.

Ved risiko for udadreagerende adfærd (anamnestiske oplysninger om tidligere impulskontroltab)

Ved udadreagerende adfærd og/eller ved bæltefixering, hvor medicinering er nødvendig for at løsning af bæltet bliver mulig.

Akut intoksikation med centralstimulerende stoffer.

Behandling:

1. Første valg er tbl. Oxazepam 15-30 mg max. x 4/døgn (max. effekt efter 2 timer, T½ = 10 timer)

2. Ved behov for inj./sup. anvendes Stesolid emulsion 5 mg/ml: 1-2 ml i.m. (T½ = 72 timer) første gang ikke over 5 mg, max. enkelt dosis 10 mg.

3. Er der behov for yderligere beroligende medicin gives ekstradosis af det antipsykotiske præparat patienten i forvejen er i behandling med (under hensyn til max. dosis og kardiovaskulære bivirkninger). Ikke Leponex p.n.

4. Ved yderligere behov: Tbl. Zyprexa 5 mg p.n. med min. 2 timers interval, max. 40 mg total pr. døgn (inkl. fast og p.n. ordination)(inj. max. x 3/døgn).

Alternativt tbl. Seroquel 50 mg (blodtrykskontrol) max. 100 mg/døgn.

Tbl. Risperdal 1 mg x 2/første døgn – 2. og følgende døgn max. 6 mg.

Husk blodtrykskontrol! Kaps. Zeldox 40 mg (ved inj. 10 mg max. x 2) max. 80 mg/døgn.

Inj. max. 3 dage i træk.

5. Hos ældre vælges fast dosis givet til natten af tbl. Risperdal max. 0,25-1,75 mg/døgn. Tbl. Serenase max. 1-3 mg/døgn, tbl. Seroquel 25 mg forsigtigt stigende til 100 mg/døgn.

Husk seponering!

6. Ved svært urolige og psykotiske tilstande kan Cisordinol Acutard 50-100 mg i.m. undtagelsesvis anvendes (dosis svarer til døgndosis på 20-40 mg i 3 døgn). Husk testdosis!

7. Sederende konventionelle antipsykotika kan anvendes i små doser, tbl. Truxal 25-50 mg eller Serenase 1-5 mg i.m. evt. i.v.

Kontrol af:

Blodtryk dagligt og EKG med henblik på Q-T interval ved store doser. Konference med bagvagt hvis rekommendationerne tænkes overskredet eller ved nyordination af antipsykotikum til patienter der ikke tidligere er behandlet med eller har kardiovaskulære lidelser. Revurdering af behandlingen ved behandlingsansvarlig læge indenfor 3 døgn.

Bivirkninger:

Arytmi og blodtryksfald. Forsigtighed ved anvendelse af antipsykotika til patienter der ikke tidligere er behandlet hermed, eller har kardiovaskulære lidelser.

Kontraindikationer:

Zyprexa må ikke gives sammen med benzodiazepin som injektion. Zyprexa må ikke gives som injektion til ældre.

Den fællesregionale retningslinje for Region Midt

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Retningslinje for Region Syddanmark