Apopleksi

Apopleksi

Trombolyse

Den væsentligste komplikation til trombolyse er intrakraniel blødning, såkaldt hæmoragisk transformation af infarktet.

Trombolysevinduet er på 4½ time

I 2010 blev den øvre aldersgrænse på 80 år ophævet.

Relative kontraindikationer i øvrigt

Ved det Nationale Trombolysemøde i 2012 blev følgende Relative Kontraindikationer vedtaget:

• Tidligere apopleksi indenfor de sidste 4-6 uger afhængigt af størrelsen på det tidligere infarkt

• Kendt trombocyttal <100 x 109 / liter

• Svær hyperglykæmi

• Kendt hæmoragisk diastese herunder behandling med LMW-heparin

• Hæmoragisk retinopati, fx hos diabetikere

• Neoplasi med øget blødningsrisiko

• Større operation, mindre operation i indre organer (dyb biopsi) eller signifikant traume inden for 6 uger.

Følgende punkter føjes nu til Relative kontraindikationer:

• Mindre operation eller biopsi indenfor 10 dage.

• Behandling med Dabigatran, Apixaban eller Rivaroxaban: Se afsnit ovenfor.

• Behandling med Marevan, dog kan trombolyse gives hvis INR ≤1,7.

• Graviditet.

Opdaterede behandlingskriterier

Indikationer

• Mistanke om betydende akut iskæmisk apopleksi hos patienter som i det væsentligste er selvhjulpne.

• Behandling kan startes indenfor 41⁄2 time efter symptomdebut.

Absolutte kontraindikationer

• Cerebral iskæmisk læsion med tidlige infarkttegn >33% af MCA gebet på CT (MR, se Relative kontraindikationer)

• Tegn på intracerebral blødning.

• Behandlingsrefraktær hypertension (systolisk BT >185 og/eller diastolisk BT >110 mmHg).

• Behandling med Marevan som medfører INR >1,7.

• Behandling med Dabigatran, Apixaban eller Rivaroxaban: Se afsnit nedenfor.

• Indgift af heparin som medfører aPTT >46 sek.

• Manifest blødning og tilstande med øget blødningsrisiko (fx aktivt ulcus eller cancersygdom).

• Aortadissektion.

• Alvorlig leversygdom.

• Bakteriel endokarditis.

Relative kontratindikationer

• Iskæmisk læsion på MR-DWI med volumen 33-50% af MCA gebet.

• Behandling med Marevan, dog kan trombolyse gives ifald INR ≤1,7

• Behandling med Dabigatran, Apixaban eller Rivaroxaban: Se afsnit nedenfor.

• Tidligere apopleksi indenfor de sidste 4-6 uger afhængigt af størrelsen på det tidligere infarkt.

• Større kirurgiske indgreb eller traume indenfor 4-6 uger.

• Mindre operation eller biopsi indenfor 10 dage.

• Trombocyttal <100×109/l.

• Hæmorrhagisk retinopati, f.eks hos diabetikere.

• Svær hyperglykæmi (P-Glucose >22 mmol/l).

• Neoplasi med øget blødningsrisiko.

• Graviditet.

Forholdsregler ved patienter i behandling med nye antikoagulantia (NOAK): Pradaxa (dabigatran), Eliquis (apixaban) og Xarelto (rivaroxaban)

Blodprøver: Hvis muligt bør der måles plasmaniveauer af det pågældende stof (P-Dabigatran / P-Apixaban / P-Rivaroxaban). Hos patienter i behandling med Pradaxa (dabigatran) kan der alternativt måles trombin-tid.

Ingen NOAK inden for de sidste 48 timer

Hvis patienten med sikkerhed ikke har taget NOAK inden for 48 timer kan patienten behandles med intravenøs trombolyse hvis koagulationsparametre i øvrigt er normale og patienten er kendt med normal nyrefunktion (eGFR >50 ml/time).

NOAK inden for de sidste 12 timer

Ved indtagelse af NOAK inden for 12 timer er trombolyse kontraindiceret men trombektomi kan udføres såfremt det findes indiceret.

NOAK inden for de sidste 24-48 timer

Ved indtagelse af NOAK indenfor 24-48 timer (eller i tvivlstilfælde) kan måling af NOAK-plasmakoncentrationen måles. Såfremt plasmakoncentrationen er under detektionsgrænsen kan behandling med trombolyse overvejes.

a. Pradaxa (dabigatran): Hvis P-Dabigatran <35 μg/l kan patienten behandles med trombolyse hvis der iøvrigt ikke er kontraindikationer. Alternativt kan der ved Pradaxa måles Trombin-tid. Hvis trombin-tiden er inden for normalområdet kan patienten behandles med trombolyse hvis der i øvrigt ikke er kontraindikationer.

b. Eliquis (apixaban): Der måles P-Apixaban. Hvis P-Apixaban <25 μg/l kan patienten behandles med trombolyse hvis der i øvrigt ikke er kontraindikationer.

c. Xarelto (rivaroxaban): Hvis P-Rivaroxaban <25 μg/l kan patienten behandles med trombolyse hvis der i øvrigt ikke er kontraindikationer.

 

 

Nationale retningslinier for intravenøs trombolysebehandling ved akut iskæmisk apopleksi 2016

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Referenceprogram for behandling af patienter for apopleksi og TCI

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Dokumenterne er fra hjemmesiden for Dansk Selskab for apopleksi