BAL ved ILS

BAL undersøgelsessvar som led i udredning for interstitiel lungesygdom er ikke specifikke for en bestemt ILS, men kan tale for eller imod en bestemt sygdom.

Makrofager udgør størstedelen af cellerne.

Høje lymfocyttal


Hypersensitivitetspneumoni : Oftest > 50% lymfocytter. CD4/CD8 ratio kan være < 1. Der kan forekomme mastceller.

Sarkoidose: Lymfocyttallet kan være forhøjet. Neutrofil- og eosinofiltallet er normal. Høj CD4/CD8 ratio. Ved avanceret/”late” sarcoidose kan CD8 T-lymfocytter og neutrofilocytter stige i antal.

Blandet cellulær BAL

Ved nogle ILS er der ændring af sammensætningen af flere celletyper. BAL er her ikke diagnostisk.

IPF: BAL har en begrænset rolle (Diagnose efter HRCT og/eller biopsi). Der er en generel stigning af de inflammatoriske celler. BAL bruges mest for at udelukke andre sygdomme. Lymfocttal < 30 % kan tale for IPF (højere værdier oftest andre diagnoser)

Nonspecifik interstitiel pneumoni (NSIP): Ingen sikker sammenhæng mellem cellesammensætning og NSIP.

Cryptogenic organizing pneumonia (COP): Øgning af totale celletal (makrofager, lymfocytter, eosinoofile, neutrofile) Oftest lavt CD4/CD8 ratio.

CTD-ILS: Begrænset værdi af BAL.

https://www.uptodate.com/contents/role-of-bronchoalveolar-lavage-in-diagnosis-of-interstitial-lung-disease?search=LAM%20ild&source=search_result&selectedTitle=6~150&usage_type=default&display_rank=6