Aspergillom og invasiv aspergillose

Svampe, generelt:

Gærsvampe:

  • Fx candida, cryptococcus
  • Forekommer normalt på slimhinder. Påvisning af enkelte kolonier er almindeligvis uden betydning. Påvisning af en del eller mange kan være af betydning. Fund af candida ved BAL er er oftest tilblanding fra kolonisering.

Skimmelsvampe:

  • fx aspergillus.
  • Fund af aspergillus ved BAL hos risiko pt. vil sandsynligvis være egn på infektion.

Kronisk Pulmonal Aspergillose

Paraklinik:
Ekspektorat/BAL til svampedyrkning og
Blodprøver med galaktomannanbindende antigen for aspergillus, aspergillus antistof.