Alkoholintoksikation og abstinensbehandling

Alkoholabstinenser viser sig efter 6-72 timer og skal behandles umiddelbart da der er risiko for udvikling af alkoholabstinenskramper og delirium tremens. Gentagende ubehandlede abstinenstilstande disponerer til senere udvikling af dilerøs abstinenstilstand og Wernickes psykose.

Symptomer

Psykiske symptomer: Bl.a. angst, indre uro, forstyrret opmærksomhedsfunktion

Fysiske symptomer: Bl.a. hjertebanken, svedtendens, tremor, temp. og BT forhøjelse

Delirium tremens: Bevidsthedspåvirkning og syns- og evt. hørehallucinationer.

Observation

Tilstanden vurderes ud fra et relevant scoresystem ud fra vitalværdier, fysiske og psykiske symptomer.

Behandling

Benzodiazepiner. Oftest klopoxid i doser på 25-50 mg. Intervallet afhænger af abstinensscore. Vær dog opmærksom på dosisreduktion hos ældre over 70 og leversyge pt. Obs. for resp. depression ved beh. af lungesyge pt.

Fenemal. Benyttes ved manglende effekt eller ved svære bivirkninger af benzodiazepiner. Skal forud for dette konf. med psykiater.

Alle patienter gives tiamin og B-combin iv/im de første 2 døgn for at forebygge Wernickes encefalopati (den klassisike triade med bevidsthedspåvirkning, ataksi og øjenmuskelparese forekommer kun hos 10% af pt. med Wernickes encefalopati).