Shokbølgebehandling

En dobbelblindet placeebocontrolleret undersøgelse [Costa et al.: CORR 2005.] viste ingen effekt af ekstrakorporal shohokbølgebehandling (ESWT) på kronisk achilles tendinitis

To af de patienter, som fik ESWT, fik ruptur af achilles senen. De var mellem 62-65 år. Derfor skal man være påpasselig med behandlingen af ældre.

Konklusionen var ikke at bruge denne behandlingsform mod achilles tendinitis.

PowerPoint-Präsentation

 

En anden dobbeltblindet randomiseret placeebokontrolleret studie [Rasmussen et al.] viste ingen statistisk signifikant forskel mellem den behandlede gruppe og kontrolgruppen. Alle inkluderede patienter havde symptomer på kronisk achilles tendinopati (symptomer over 3 mdr).

PowerPoint-Präsentation