Ascites og spontan bakteriel peritonitis

Ascites

Spontan bakteriel peritonitis (SPB)

  • Defineret som polynukleære celler (neutrofile granulocytter) > 250 x 10^6 eller positiv ascites dyrkning
  • Oftest asymptomatisk, men bør mistænkes hos alle pt. med ascites.
  • Behandles med 3. generations cefalusporin i form af cefotaxim 2g x 2 i 5 dage. Evt. tabletbehandling ved upåvirket tilstand.